Hakeminen
Ruoho
Rento tiikeri

Hakuaika perusopetuksen
iltapäivätoimintaan on
9.1.2018–7.5.2018 klo 15.45 saakka.


Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös. Toimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta. Hakemuslomake löytyy Wilmasta hakemukset ja päätökset välilehdeltä. Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, voi toimintaan hakea paperilomakkeella. Lomakkeen voi tulostaa liitetiedostosta, pyytää koululta tai tilata osoitteesta iltapaivatoiminta@espoo.fi.

Iltapäivätoiminta järjestetään oppilaan koulussa. Erityisen tuen oppilaiden huoltajat voivat hakemuksessa valita, hakevatko iltapäivätoimintaan opetusta järjestävällä koululla vai kodin lähellä olevalla koululla.

Päätös iltapäivätoimintapaikasta annetaan tiedoksi huoltajan hakemuksessa tekemän valinnan mukaisesti Wilmassa 18.5.2018 tai samana päivänä postin kuljetettavaksi jätetyllä kirjeellä. Kaikille hakijoille ei välttämättä voida osoittaa paikkaa.